sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 31st, 2024|01:32 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar redzēju kailu R., par kuru zināms, ka viņa ir kautrīga, tāpēc es izjutu nelielu vainas apziņu, viņu ieraugot. Viņa bija pilnīgi kaila un gāja no sava dārza uz māju. Es neko nedarīju, tikai gāju garām, lai kaut ko paņemtu. Pēc tam centos sakārtot domas.
linkpost comment