sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 28th, 2024|12:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Demokrāti jau tagad gatavojas vidustermiņa vēlēšanu zaudējumu šī gada novembrī nodēvēt par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās, bet līdz tam amerikāņi jau būs atēdušies šīs blēņas.
linkpost comment