sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 27th, 2024|11:19 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Britu vēsturnieks Godfrey Bloom saka, ka, lai arī pirms diviem gadiem 17 miljoni britu nobalsoja par Brexit, politiķu un birokrātu elite to bloķē un attiecīgi - šo divu gadu laikā viņi ne par centimetru nav pavirzījušies tuvāk Brexitam. Rietumeiropā ir arvien lielāka plaisa starp eliti un cilvēkiem.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]gars
Date:May 27th, 2018 - 08:26 pm
(Link)
another one