sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 25th, 2024|11:16 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Redzēju sapnī, ka Mārim bija 186 hektāri zemes, kurus viņam īsti nevajadzēja un viņš 10 hektārtus atdeva Madarai, bet pārējos nekam neatdeva vai ko tur izdarīja, bet es arī gribēju 10 hektārus, bet viņš man neiedeva, jo domāja, ka man nevajag, bet es gribēju.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]gars
Date:May 26th, 2018 - 10:46 pm
(Link)
another one
[User Picture]
From:[info]gars
Date:May 26th, 2018 - 10:46 pm
(Link)
you want my advice? don't play yourself