sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 18th, 2024|10:46 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Manā dzīvē ir tāda pretruna, ka, lai arī es esmu diezgan jauks, empātisks un miermīlīgs cilvēks, man regulāri visur parādās "ienaidnieki", norisinās drāma utt. Cik es saprotu, tas 99% rodas no tā, ka es superjūtīgi reağēju uz to, ka mani kāds aprunā, runā kaut ko negatīvu man aiz muguras, ko nav pateicis sejā. Jā un tādus cilvēkus es parasti cenšos izsvītrot no sava prāta, lai man nebūtu viņi jāpiekauj.
linkpost comment