sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 18th, 2024|10:35 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Sievišķīgāki cilvēki guļ ilgāk nekā vīrišķīgie. Sievietēm in general vajadzīgs vairāk miega, bet jo īpaši - sievišķīgām sievietēm. Viņas apķer spilvenu, sapņo par kaķīšiem un saka: "Vēl mazliet... vēl gribās pagulēt..."
linkpost comment