sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 17th, 2024|12:26 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Sarakstījos ar Simeku un ienāca prātā: iespējams, viņš arī mirs jauns. Narkomāni iedalās divās kategorijās - 1)tie, kas mirst; un 2)tie, kas nemirst. Viņš teica, ka nekāda doza viņu nespēj nogalināt. Un pat ne tramvajs. Bet es domāju: ja tu runā par dzīvi un nāvi tā kā Simeks, tevi var paņemt jebkurā brīdī. Vai arī nē.
Un viņu arī nobloķēja Santas greizsirdīgais draugs (no viņas profila!) Tas džeks ir slims.
linkpost comment