sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 16th, 2024|07:47 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Tu esi maziņa!" - es mēdzu teikt dvīņu liesmai. "Neesmu es maziņa!" - viņa man vienmēr dusmīgi atbild. Bet man ir izveidojies par paradumu mīļas būtnes saukt par maziņăm. Sunīts mani aprej, es viņam saku: "Kas tur tāds maziņš?". Vardīte lec uz taciņas, es saku: "Kas tur tāds maziņš?". Putniņš aizspurdz - "Kas tur tāds maziņš?". "Maziņš" manu apziņu nostāda mīļ-esības stāvoklī.
linkpost comment