sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2024|06:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Uzaicināju Santu Bezobrāziju facebookā, viņa neapstiprināja. Tā kā viņa man kopš tās reizes arī neparādās meklētājā, secinu, ka esmu nobloķēts. Domāju, ka ir vairak nekā 50% iespējamība, ka mani nobloķēja nevis viņa, bet viņas draugs Ivans, kurš ar 99.99% iespējamību kontrolē viņas kontu un lasa viņas vēstules, lai būtu drošs, ka viņa viņam ir uzticīga, bet viņa, kā jau neizlēmīga, vāja sieviete, tur neko nevar padarīt.
linkpost comment