sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 13th, 2024|03:30 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Izbraucām ar laivu ar meitenēm. No rīta viens nekaunīgs džeks no manis aizņēmās vizuli un stafu, bet es tagad pats ezerā atradu divus vizuļus. Tur šodien tusē bijušie zeki, metālu zagļi, iedzērāji un makšķernieki. Viņi papisa no rīta vizuli, vairākas līdakas izvilkuši. Es neesmu makšķerējis kopš 10 gadu (?) vecuma.
linkpost comment