sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 13th, 2024|08:34 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tagad Qanona sekotāji iedalās divās daļās - tie, kas domā, ka Dr. Corsi un Alex Jones ir ļauni un, ka nopelnīt ar grāmatas izdošanu ir ļaunums; un tie, kas domā, ka Qanona personība ir nolaupīta ar Deep State hakeru uzbrukumu. Es esmu otrajā kategorijā. Pelnīt ar grāmatas izdošanu nav ļaunums.
linkpost comment