sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 8th, 2024|08:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Reiz man A.B. teica, ka nogalināt nav forši un, ka es īstenībā gribētu būt mīlas dievs. Šajā pasaulē ir tik svarīgi būt karotājam, bet galu galā - tas viss ir bulšits. Un īstā dzīve ir 5d mīlas rotaļās. Reptiliāņi un viņu līdzskrējēji to nesapratīs, mums nav nekas jāpierāda. Zini savu īsto vietu zem Saules? Organiskais Visums ir radīts priekš skaistuma, poēzijas, mīlas rotaļām, miera, skaistas dabas, kur nekas tev nevar nodarīt pāri un kur ir pilnīgs miers par savu dvēseli un ķermeni.
linkpost comment