sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 17th, 2024|11:20 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man tagad ir teorija, ka intravertie iracionāļi ir mīlētāja arhetips; intravertie racionāļi - viedais; ekstravertie iracionāļi - karalis; ekstravertie racionāļi - karotājs. Tā ir vispārējā virzība sociotipiem, bet fraktāļveidīgi mīlētāja kvadrā ir visi četri un visos ir visi četri. Piemēram, gabēns ir mīlētājs - karotājs. Balzaks ir mīlētājs - viedais. Jeseņins ir mīlētājs - mīlētājs. Dimā ir mīlētājs - karalis. Un, piemēram, hamlets ir karotājs - mīlētājs. Igo ir karotājs - karalis. Džeks ir karotājs - viedais. Štirlics ir karotājs - karotājs.
Šajā sistēmā sākotnējais mīlētājs ir jeseņins; sākotnējais karotājs - štirlics; sākotnējais karalis - napoleons; sākotnējais viedais - robespjērs. Visi pārējie sociotipi ir samiksējumi. Es par katru sociotipu varu pateikt par viņa dominējošajiem arhetipiem. Un kas ir arhetipi - četri sākotnējie elementi, kas ir visur. Tolteku kalendārā tās ir debess puses. Rietumi - mīlētājs; austrumi - karotājs; dienvidi - karalis; ziemeļi - viedais. Tie ir četri gadalaiki. Pavasaris - mīlētājs; vasara - karotājs; rudens - karalis; ziema - viedais. Atbilst jaunībai, briedumam, tālākam briedumam un vecumam.
linkpost comment