sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2024|09:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Demokrāti, laikam, iedalās divās kategorijās - centristi un ideālisti (progresīvie). Progresīvie visu laiku runā par to, ka pie visa vainīgi ir bagātie un vajag valsts apmaksātu medicīnu un lielāku minimālo algu. kanādā, kur ir lieli nodokļi, bet tika mākslīgi palielināta minimālā alga, uzņēmumu vadītāji darbiniekiem nogrieza citus bonusus. ASV, kur uzņēmumiem ievērojami samazināja nodokļus, uzņēmumu vadītāji varēja atļauties dabiski palielināt darbinieku algas. Šī nostādne, ka pie visa vainīgi ir bagātie, ir bērnišķīga un nedod taustāmus rezultātus, tas tā arī paliek - domu līmeņa ideālisms, kas nekad nekļūst praktisks. Kā komunisms. Komunisti ir gandrīz tas pats, kas progresīvie liberāļi, bet nepietiek ar ideālismu, lai nonaktu pie rezultāta. Vajag taču arī saprātu un prakticismu. Netraucēts brivais tirgus un nevis sociālisms padarīja Ameriku par bagātāko un varenako valsti. Visās zemēs, kur pašmērķis ir bijusi šķiru cīņa un strādnieku cīņa pret bagātajiem, ir triumfējusi nabadzība un haoss.
linkpost comment