sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2024|01:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar mēs kārtējo reizi bastojām kādu svarīgu pirmsskates kora mēģinājumu un tad dvīņu liesmai pazvanīja un uzbļāva un neklausījās viņas attaisnojumos. Un tad es nolēmu, ka varbūt mums tomēr jāizstājas no kora. Man Igosa festivāls liekas svarīgāks nekā dziesmusvētki. Un mēs laikam turpināsim kavēt mēģinājumus. Bet dvīņu liesma bija pieķērusies domai par dziesmusvētkiem. Un pieķērusies arī korim.
linkpost comment