sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 11th, 2024|10:29 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kaut kad es atvēršu Avota templi, tur būs pozitīvie aspekti no parastām reliğijām, piemēram, kopība, ēdiens par brīvu, pasākumi, bet tur būs izņemti negatīvie aspekti - necieņa pret brīvo gribu.
linkpost comment