sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 20th, 2024|11:32 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kad mēs neparastas sakritības dēļ netikām uz "9 Saulēm", mēs nonācām citur, kas izrādījās brīnumains Visuma izkārtojums mūsu mājas celšanas projektam. Visu laiku kaut kas notiek, kas vnk viegli un plūstoši mūs ved pretī mūsu mērķiem.
linkpost comment