sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 20th, 2023|09:51 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dzīvība izvēlējās pārstartēt VISU un sākt no jauna - ar jaunu Dzīvības koku un jaunu radīšanu. Mūsu Visums izglābās pēdējā brīdī no atvienošanas no Dzīvības Koka ar drakoniāņu tumsu, kontroli un spīdzināšanu, Visumu slepkavām nākot dzīrot no miruša Visuma atliekām. Dzīvība uzvarēja, mēs ieraudzīsim Visumu, kādam tam bija jābūt. Bet tagad vēl procesā: mūsu zvaigzne mums sūta aktivizāciju. Kādam aktivizējas organiskais Visums, kādam demiurgs. Labie kļūst labāki, sliktie sliktāki. Bet kas ir labums? - brīvība sev un citiem, anarhija, libertariānisms.
linkpost comment