shvep - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
shvep

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 20th, 2017|08:53 am

shveps
Manā dzīvē ir pārlieku daudz mīlestības. Maize - cepta ar mīlestību, salāts - gatavots īpaši man un, protams, ar veselu kaudzi mīlestības. Desiņas dētas ar mīlestību. Gan jau propāns balonā arī pildīts ar mīlestību, tikai pietrūka vietas, kur uzrakstīt.
Vai man vajag, lai tie visi cilvēki, kuri puņķainiem pirkstiem ir griezuši to rosola gurķi, mani tik dikti mīl? Nē.

Cienījamie mārketologi, šie visi produkti ir gatavoti ar mērķi gūt peļņu, ziniet. Ja nav dūšas blakus auseklītim tā arī uzdrukāt, nedrukājiet neko. Brīvajā vietā uzzīmējiet mazu zaķīti, piemēram. Cilvēkiem ir dziļi nospļauties par tādu drukāto mīlestību, tāpat kā smēķētājam ir pie vienas vietas, kāds lepras slimnieks uz cigarešu paciņas nofočēts.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: