Shelly - Post a comment

Jul. 7th, 2012

[info]shelly

02:07 pm

Pēdējās dienās esmu beidzot sākusi lēnā garā lasit Lauras Dreižes "Nepabeigto skūpstu", ko pirms mēneša paņēmu vietējā bibliotēkā. Esmu pieveikusi turpat 250 lapaspuses, bet sasodītais skūpsts pat vēl nav sācies. Kaut kas tur nav īsti tīrs.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.