Shelly - Post a comment

Jun. 22nd, 2012

[info]shelly

01:36 pm

No trim tiešiem priekšniekiem un viena galvenā vadoņa darbā šodien nav neviena. Tāpēc es atļaujos nebijušu vaļību - ierodos 11.00, paklačojos ar mīļāko kolēģi, uzēdu kūku un padzeru bērnu šampanieti ar mākslinieku, kam šodien beidzamā darba diena mūsu iestādē, uzrakstu vienu e-pastu un uzskatu, ka esmu vareni pastrādājuši - šodienai jau pietiks rauties.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.