Shelly - Post a comment

Jan. 13th, 2012

[info]shelly

10:01 pm

Noskatījos "Meiteni ar pūķa tetovējumu". Sajūtas miksētas: amerikāņu Līsbete un Maikls man patika labāk par zviedru, bet sižetā akcenti sanākuši tādi diezgan amerikāniski.
Nu, vārdu sakot, grāmatas anyway bija labākas.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.