Shelly - Post a comment

Jan. 13th, 2012

[info]shelly

03:53 pm

Biju iecerējusi izmantot brīvās stundas, lai sakoptu māju. Tā vietā esmu pusstundu kāvusies ar ForumCinemas biļešu apmaksas sistēmu, noklausījusies veselu kaudzi ļoti sliktu dziesmu un ierakstījusi dažus neobligātus komentārus internetā.

Read Comments

Reply:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.