03.02.2022 23:58
Sākums Mežotnes pilskalnā, noslēgums Lielupes ledus krāvumos Emburgā.
... )