here I'm allowed everything all of the time - [entries|archive|friends|userinfo]
Idioteque

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[25. Okt 2013|19:02]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
viens. man vajag iedzert.
divi. vai Tu mani apsveici dzimšanas dienā?
trīs. man jāsāk klausīt Ieva.
Linktuk tuk