here I'm allowed everything all of the time [entries|archive|friends|userinfo]
Idioteque

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[25. Okt 2013|19:02]
viens. man vajag iedzert.
divi. vai Tu mani apsveici dzimšanas dienā?
trīs. man jāsāk klausīt Ieva.
Linktuk tuk

[8. Sep 2013|14:22]
es laikam tomēr biju aizmirsusi k;a sāp saulausta sirds
Linktuk tuk

[25. Jul 2013|00:46]
divas nedēļas.
jauns izskats draugiem, gmail, facebook.
berni dzimst un cilveki, ari slaveni cilvēki mirst.
un amanda bynes jūk prātā.

es arī .
Link1 ienāca|tuk tuk

[12. Sep 2010|22:57]
ejiet dirst, skumjas

Link1 ienāca|tuk tuk

[19. Jan 2007|21:48]
[muzikālais noformējums |razigrishi]

punk kabaree izglaabs mani.
ne pirmoreiz ne pēdējo.
i took out trash today and im on fire
Link1 ienāca|tuk tuk

[25. Okt 2005|10:20]
Link15 ienāca|tuk tuk

navigation
[ viewing | most recent entries ]