sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 17th, 2011|11:48 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dažreiz gribās kaut ko ierakstīt. Protams, visbūtiskākais ir tas, ka dzīvi jēgpilnu padara bērni. Tā nu es te savā bezjēdzībā un tukšumā turpinu kulties, līdz drīz būšu tik veca, ka pirmajam bērnam būšu par vecu. Kāpēc Jūs džeki negribat tos bērnus?
LinkLeave a comment