sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 17th, 2011|11:48 pm

sarma
Dažreiz gribās kaut ko ierakstīt. Protams, visbūtiskākais ir tas, ka dzīvi jēgpilnu padara bērni. Tā nu es te savā bezjēdzībā un tukšumā turpinu kulties, līdz drīz būšu tik veca, ka pirmajam bērnam būšu par vecu. Kāpēc Jūs džeki negribat tos bērnus?
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: