sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 12th, 2010|10:36 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Viss, kas ar mani notiek pēdējā laikā ir tik ļoti "augšā - lejā" kā pirtī, pēc kuras lec ledainā dīķī
LinkLeave a comment