sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 12th, 2010|10:36 pm

sarma
Viss, kas ar mani notiek pēdējā laikā ir tik ļoti "augšā - lejā" kā pirtī, pēc kuras lec ledainā dīķī
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: