sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 28th, 2010|12:59 pm
ze
Man jau sķiet, ka tā ir zināma prāta kūtruma pazīme nekad nemainīt savus uzskatus un attieksmes, īpaši jau to skatījumu, kas licis pievērsties tautas partijai 14 gadu vecumā. Tas ir tas pats, kas joprojām fanot par Spice Girls vai Backstreet Boys. Ar to, ka kopš 14 gadu vecuma nav notikusi nekāda uzskatu progresija, īpaši lepoties nevajag.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: