cukursēne ([info]saccharomyces) wrote on May 16th, 2020 at 10:33 am
nolēmu, ka jāuzzina, cik daudz tauriņi kakā, lai saprastu, vai varbūt kādreiz neieviest kādu mājās, un atklājās aizraujoši fakti .
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: