cukursēne ([info]saccharomyces) wrote on April 20th, 2020 at 03:39 pm
šonakt nosapņoju sev vairākus jaunus tetovējumus, un pamodusies uz brīdi jutos diezgan vīlusies, ka tie ir pazuduši
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: