cukursēne ([info]saccharomyces) wrote on April 20th, 2020 at 11:16 am
apraudājos darba laikā pārmaiņas pēc ne tikai aiz izmisuma: projekta partneri no Somijas savās atbildēs saistībā ar uzmetumu dzimtes līdztiesības plānam ir (lai gan garāmejot, bet tomēr!) iedomājušies arī par cilvēkiem ar nebinārām identitātēm 💚

UPD varbūt tomēr bija vērts ļoti censties.
"solid gold", ha. bet varbūt viņi tur visi high on something un pārspīlē
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: