19 March 2020 @ 12:05 am
 
baigi negribas atkal tikt sāpinātai