06 September 2018 @ 06:57 am
rudens rīts  
no kokiem jau paukšķēdamas krīt zīles