--'s Journal -- Day [entries|friends|calendar]
--

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

jaunievedums [27 Jan 2012|05:03pm]
re, ko mums šodien atveda :)
... tālāk ... )
28 comments|post comment

[27 Jan 2012|07:09pm]
ē bet es gandrīz palaidu garām to krūžu mas. sakiet, sakiet, kur tas sākās un kāds ir nosaukums? jo man ir daudz (manas gaumes prāt) brīnumdaiļu krūzīšu, pilnīgi nezinu, kuru lai nobildē :>
16 comments|post comment

krūzes [27 Jan 2012|07:43pm]
krūzīšu mas man patiesībā ir tāda kā medus burka lapsenei. man ļoti patīk dažādas krūzes un krūzītes. ārkārtīgi. un ja mas pieprasa parādīt vienu, tad es.. nu, ļoti valdījos un ielikšu tikai 3 :>

... tālāk ... )
6 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 27th, 2012 ]
[ go | previous day|next day ]