Trešdiena, 29. Sep 2010, 14:10
Palasot tikai

ziņu portālu virsrakstus, sāk uzmākties dīvaina sajūta. Izrādās, pasaulē eksistē cilvēktiesības,kuru priekšgalā atrodas tādas burvīgas organizācijas kā EU Arodbiedrību konfederācija un protams visādas mūsu lokālās arodbiedrības. Mēs ar tām lepojamies, ejam protestēt, izkliedzam saukļus, utt., bet reāli nekādu darbību neveicam. Kā reiz man sencītis teica, šitie jau tikai bļauj tad,kad viņiem atņem kāpīti, jo matemātika ir vienkārša. Katrs skolotājs vai darbinieks,kurš strādā izglītības iestādē,ir situācijas ķīlnieks,gribot vai negribot esi kļuvis par LIZDA biedru. Un,katrā ziņā arī par kopējās kasītes papildinātāju. 1% no algas aiziet šīs organizācijas vēderā. Kura sola:

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
LIZDA ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kas dibināta 1990.gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 36000 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru, kas apvienoti 1362 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai. LIZDA sastāvā ir 60% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

Misija
Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.

Vīzija
Ietekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētus biedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un ņem vērā sociālie partneri.

Un kur jāpabaro šādi te:

LIZDA pārstāvji LBAS padomē (14.06.2010.):
1. Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja;
2. Jānis Krastiņš, LIZDA priekšsēdētājas vietnieks;
3. Airisa Lepere, Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
4. Andris Pakers, Preiļu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājs;
5. Anita Asare, Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece;
6. Dace Caune, Madonas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
7. Inga Ermansone, Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
8. Inta Libreiha, Talsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
9. Irēna Opšteine, Liepājas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja;
10. Irina Avdejeva, Jūrmalas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja;
11. Ligita Semjonova, Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja;
12. Modris Krieviņš, Cēsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājs;
13. Rita Ozola, Liepājas Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāja;
14. Rūta Zvaigznīte, Liepājas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
15. Skaidrīte Marča, Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja.

Tukša diršana, barankā raušana,nekas ar šo organizāciju labāks nav kļuvis. Lai mūžam brīvs proletārieša prāts, gars un ķermenis. Eh....