Šampūns - Post a comment

About Post a comment
July 5th, 2012 - 07:46 pm
Iegareni cilvēki gaidīja vasaru un viņu sarkanās ogas jādelējās ar kserokopijām, vilka maiciņu pār galvu un atvedināja brāļu, kas bija brašāki, bet nevīžoja sakārtoties, un tā vasara pagāja, kad viss rudens lietus bija izlijis.
Reply to this:(Read Comments)
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
Top of Page Powered by Sviesta Ciba