Viena lapa - March 9th, 2022

About March 9th, 2022

06:39 am
Gāzīte pieskārās hemītim.

04:36 pm
Narko kotiku paradigmatika

05:23 pm
Divām zosīm šī ir laba iespēja apprecēties ar ukraiņu sievieti.

06:34 pm
Noskatījos arhitektu savienības diskusiju par palīdzību ukrainai, ko vadīja vents.
Top of Page Powered by Sviesta Ciba