šaubas & skepse - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

November 12th, 2021


[info]porcupine08:54 am - Vakar noskatījos,
manuprāt, nepelnīti nenovērtēto Pūķa olu (1996), pieejama līdz 3. decembrim.
Faktiski unikāls projekts, kādi vārdi: Regīna Ezera, kas tēlo Regīnu Ezeru, filmas nosaukuma grafika — Ilmārs Blumbergs, operators — Dāvis Sīmanis vecākais, utt., utjpr.
Šis tas klišejiski (žurkas gluži kā no "Rozēm uz nomaksu", "Roses à crédit" by Elsa Triolet), beigu daļa pārāk izstiepta, toties ģeniāla Ināra Slucka — Ieva Lakstīgala.
(Un arī gotiņa ļoti labi notēloja govs sarežģīto likteni laikmetu griežos. Nez, šis varbūt pārāk sarkastiski, bet lai nu paliek.)

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba