šaubas & skepse - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

September 24th, 2021


[info]porcupine10:43 am - Šorīt lasu
interviju ar Inetu Lipšu par Benjamiņas filmu.
Tas portāls tāds jocīgs, vakar milzu piekrišanu izpelnījās kinorežisores un esejistes (!) Vijas Beinertes palags "Kāpēc viņi tik ilgi ir mums melojuši?". (Viņi! Rudzīš-tuman-toči sten no sajūsmas, lūk, prāts, lūk, daile. Un matiņi un meikapiņš. Un fotošopiņš.) Un kārtējo reizi noskurinājos par Ausmu Cimdiņu...

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba