šaubas & skepse - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

July 15th, 2021


[info]porcupine11:21 am - Ō, nu re
Nu arī manu paziņu lokā ir ļaudis, kas dalās ar teļkopju palagiem (tiešām kāds tos šajā karstumā arī lasa?).
Ko te varētu likt pretī? Ziniet, noskatieties vēlreiz pirms 6 gadiem tapušo raidījumu par Zaigu Gaili. Tur ir arī lietas, kas, pirmoreiz skatoties, man bija pilnīgi paslīdējušas garām. Par biklumu un jūtīgumu bērnībā, par apzinīgumu skolas gados (un vēl visu ko: par uzvārdu! par 3 bērniem!). Jā, un arī par bailēm būt nemīlētai, par 40 gadu krīzi. Tā filma ir tik laba.

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba