šaubas & skepse - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

December 7th, 2020


[info]porcupine07:29 am - Par viltvāržiem
Viktoram atvēlētā vide, tostarp neesoši policijas kolēģi un rekvizīti, pakāpeniski var raisīt pat minējumu, ka izmeklētājs ir viltvārdis. (Inga Pērkone | "AĢENTŪRA", HERMANIS UN DESMIT BAUŠĻI)
Un būtu bijis super, ja beigu galā izrādītos, ka izmeklētājs ir no klīnikas pamucis samozvaņecs, piemēram, kā "Inspektors Gulls" pēc Dž.B.Prīstlija lugas. (Ir vecākas un jaunākas versijas, piemēram, "An Inspector Calls", bet ne, ne, man lūdzu mīļo Budraiti.)

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba