šaubas & skepse - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

January 16th, 2020


[info]porcupine10:15 am - Jāpieraksta,
citādi pazudīs un aizmirsīsies — pankuteļu karpūciņa. (Ne tikai mazuļi pārsakās vai nemāk izrunāt, arī pavisam pieaugušiem bērniem mēle samežģās aiz sajūsmas, ka māte vienreiz gadā pagatavojusi kartupeļu pankūkas.)

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba