pikaso_ - [entries|archive|friends|userinfo]
pikaso_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 9th, 2019|11:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
pirmais uzdevums izpildīts. šķiet, nebija pārāk daudz kļūdu.
otrais vēl nav atsūtīts.

un atkal notika Tas. nepiefiksēju īsti kā no grāmatnīcas ar trim jaunām grāmatām izgāju. tas vēl arvien ir efektīvākais veids man nomierināt uztraukumu, kas kuņģī kuļas.

grāmatu daudzums mājās kā uztraukuma daudzuma rādītājs?

šis gan nebija kādu laiku noticis. biju zaudējusi ticību un interesi grāmatās uz pāris gadiem.
LinkLeave a comment