pikaso_ - [entries|archive|friends|userinfo]
pikaso_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 10th, 2019|07:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
kad būs oficiāla atļauja pist pa ģīmi ar ķieģeļi velopidariem, kas izmanto vienvirziena ceļus tam neparedzēta virziena kustībā?
- ar cieņu, velo-ists
LinkLeave a comment