phoenix ([info]phoenix) wrote on October 15th, 2011 at 12:25 am
Interneta brošūras izveide
Meklēju kaut kādu rīku, ar kuru var vienkārši izveidot e-brošūras PDF formātā.
Mana vajadzība ir: izveidot informatīvu brošūru, kuru varētu skatīties un, ideālā gadījumā arī šķirstīt, elektroniski. Piemēram, kā šo.
Esat ar šādu lietu saskārušies un varat man ko ieteikt?
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.