pelnufeja ([info]pelnufeja) wrote on April 4th, 2019 at 05:47 pm
Kad es vairs nedzīvošu Jiveskilā, man tik ļoti pietrūks šejienes bibliotēkas. Vietas, kur es savā nodabā varu stundām pavadīt laiku, lasot, rakstot, domājot, gulšņājot kādā lielizmēra mīkstajā krēslā un jūtoties mierīgi un komfortabli. Un esot ārpus mājas. Un, nē, mums nav nevienas tādas vietas. LNB nav salīdzināma. Ēka ir jaunāka, iespējams, modernāka, bet LNB ir neērta, memīlīga un auksta. Un ja jūs nesaprotat, ko es ar to domāju, tad jūs nesapratīsiet arī manas skumjas.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.