paarejoshs - [entries|archive|friends|userinfo]
paarejoshs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 1st, 2020|01:59 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Esmu pamanījis,ka pēdējos gadus es it kā baidos,it kā izvairos skatīties smagas,drūmas filmas,pat ja tās ir visnotaļ atzītas un skaitās labas. Arī pārskatīt smagās filmas,kuras esmu redzējis. Tas man nepatīk. Tas man liek domāt,ka esmu palicis trausls un ievainojams,kas laikam tā arī ir. Kā lai rod veco sevi,vai reinvent jauno es.
linkpost comment